Finančna spodbuda EKO Sklada za energetsko ranljiva gospodinjstva omogoča do 100% povračilo stroškov za izboljšave:

Potrebujete izolacijo strehe, fasade, oken; sistem za toplo vodo; kurilne naprave. Na voljo do 18.000 EUR, razen za novo kurilno napravo, kjer je maksimalno povračilo 12.000 EUR z DDV.

🏡Zavod Zacera sodeluje v Projektu Eko sklada kot Koordinator pri Javnem pozivu ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine

Sodelujemo kot koordinatorji pri podpori potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom, ki se prijavljajo na javni poziv.

Naš cilj je približati ta projekt vsem občanom, ki živijo v energetsko ranljivih gospodinjstvih in bi jim finančna nepovratna sredstva razpisa izboljšala kvaliteto življenja.

 

🌍 Skupaj si prizadevamo za energetsko učinkovitejše domove. 

Če ste lastnik hiše ali stanovanja, se oglasite pri nas za svetovanje, kjer vam bomo pomagali pridobiti nepovratne finančne spodbude (brezplačna sredstva) Eko sklada. Smo pooblaščeni koordinatorji (svetovalci) Eko sklada, ki vam stojimo ob strani in vam pomagamo pridobiti nepovratne finančne spodbude in tako  izboljšati energetsko situacijo (ranljivih skupin).

ℹ️ Naši strokovnjaki vam pomagajo s svetovanjem in izpolnjevanjem vloge za pridobitev sredstev Eko sklada.  Naš cilj je približati ta projekt vsem občanom, ki živijo v energetsko revnih gospodinjstvih in bi jim finančna nepovratna sredstva razpisa izboljšala kvaliteto življenja.

 

🤝 Podpiramo ranljive skupine pri izboljšanju energetske situacije

 Upravičenec je investitor ki:
– ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
– je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, lastnik ali solastnik vsaj polovice stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
– katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva;
– katere gospodinjstvo je materialno ogroženo.

Avtomatski upravičenci so tisti, ki prejemajo:
– denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek,
 izredno socialno pomoč vsaj dvakrat v obdobju dveh let pred vložitvijo vloge,
– energetski dodatek,
– v to skupino sodijo tudi prejemniki otroškega dodatka vključno s 3. dohodkovnim razredom  ( po odločbi o otroškem dodatku, ki se nanaša na obdobje
vložitve vloge.)

Naši koordinatorji:

– Vam nudimo strokovno podporo pri oddaji vloge in  (svetovanje) pri energetski prenovi vaše stavbe.
– Pomagamo pri oddaji vloge za sredstva Eko sklada.
– Smo vaši predstavniki pri energetski prenovi.

📅 Obiščite nas v naših prostorih v Kopru Župančeva ulica 30, vsak torek in petek med 9. in 18. uro, ali pa nas pokličite na telefonsko številko 064 299 577 in se dogovorite za sestanek.

E-pošta: info@zacera.si

Skupaj ustvarjamo boljši jutri za vaš dom in okolje!