ZACERA
ZACERA Zavod za celostni razvoj človeka in samostojno življenje

Senožeče 82c, 6224 Senožeče
Davčna številka: SI47638346

info@zacera.si                     zacera.koper@gmail.com

Direktorica zavoda in vodja osebne asistence

Ga. Norma – 064 148 775          info@zacera.si

Strokovni vodja za izvajanje osebne asistence

Ga. Klavdija – 064 247 577  klavdija.bakarsic@zacera.si