Osebna asistenca je storitev, s katero v vsakdanjem življenju pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, da živijo kakovostno in prijetno življenje.

Osebna asistenca je v veljavi od 1.1.2019 z Zakonom o osebni asistenci in je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjih življenjskih opravilih, bodisi zaradi dolgotrajnih telesnih okvar, bolezni, poškodb, duševnih, intelektualnih ali senzoričnih okvar.

Osebna asistenca ni namenjena samo težkim invalidom, ki uporabljajo invalidski voziček ali imajo težko motnjo, koristijo jo lahko tudi posamezniki kateri potrebujejo pomoč druge osebe za dostojno in samostojno življenje, kot je v primeru našega uporabnika z amputirano nogo. Osebna asistenca je namenjena tudi osebam po možganski kapi, z diagnozo shizofrenije, demence, itd.

 

Osebna asistenca je financirana s strani državnega proračuna. Uporabnik pa ima zakonsko obveznost sofinanciranja osebne asistence v višini polovice zneska denarnega prejemka, ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in pomoči v kolikor ga prejema. Za uporabnika, ki ne prejema dodatek za pomoč in postrežbo je storitev osebna asistenca brezplačna.

Osebna asistenca ni vezana na premoženje ali prihodek uporabnika.

Prednosti osebne asistence

Več informacij si preberite na tej POVEZAVI.

Pogoji za pridobitev pravice do osebne asistence

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje :

Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost. Brezplačno vam pomagamo pri oddaji vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence.

Vloga in postopek sta na voljo TUKAJ.