ZACERA  je neprofitna organizacija za potrebe izvajanja osebne asistence in drugih socialnih programov, ki je bila ustanovljen leta 2019 z vizijo povezovanja ljudi v vzajemno podporo in sodelovanjem pri boljšem in dostojnem življenju.

Naš zavod že od ustanovitve uspešno deluje na področju socialnega varstva in osebne asistence po celi Sloveniji. Naša ekipa je pozitivno naravnana in sodelujemo v dobrobit vsakega človeka. Prioriteta zavoda je omogočiti tistim, ki potrebujejo pomoč, dostojno in samostojno življenje. V ta namen je naš pristop individualen in prilagojen vsakemu posamezniku, ki je star med 18 in 65 let v sklopu osebne asistence in brez starostnih omejitvah v obliki komunikacijskega dodatka.

Naša primarna dejavnost je osebna asistenca. V okviru osebne asistence nudimo svetovanje in podporo v postopku pridobitve pravice do storitev osebna asistenca in komunikacijskega dodatka. Naš zavod osebno asistenco izvaja kot nepridobitno dejavnost na podlagi odločbe ministrstva.

Nudimo svetovanje glede pravic iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, postopkov v pridobivanju invalidskih pripomočkov, svetovanje v okviru socialnega varstva. V zavodu si prizadevamo nuditi pomoč ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega za neodvisno in bolj kakovostno življenje. Svoj namen dosegamo s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti.

Poleg osebne asistence, ki je glavna dejavnost zavoda ZACERA, smo aktivni tudi pri izvajanju kreativnih delavnic kot so izražanje skozi barvanje mandal. Delavnice so namenjene vsem, ki si želijo sprostitve, doživeti prijetne trenutke ter se razbremeniti osebnih čustev in psihičnih napetosti.

Nekaj utrinkov iz kreativnih delavnic v galeriji spodaj