Ob uporabnici sem duhovno zrastla. Odprla sem se v smislu komuniciranja. Prej sem bila zaprta vase

in mislila svoje, nisem se pa izrazila kaj mislim in čutim v trenutku. Molčečnost sem izbrisala iz

svojega slovarja. Povem kar mi je vredu in kaj ne, vedno in brez slabe vesti. Le ko je primerno ali

čutim, da kaj raje ne rečem. Vedno sem bila molčeča in vase zaprta od najstniških let naprej. Zdaj pa

kot, da sem spet otrok, ki se igrivo upa povedati kar ima na srcu.