Zavod ZACERA

Zaposlitev

Osebni asistenti so srčne osebe, ki opravljajo storitve osebne asistence oseb s posebnimi potrebami oziroma z gibalno oviranimi na domu. Po Zakonu o osebni asistenci je to oseba, ki:   je polnoletna je poslovno sposobna iz kazenske evidence izhaja, da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oz. diskriminatornega ravnanja zaradi invalidnosti…