Aktivni v Zacera

Spoštovani uporabniki! Pridružite se našemu Novemu Programu “Aktivni v Zacera” Z veseljem sporočamo uvedbo našega novega programa, ki bo prinesel svež veter sodelovanja in aktivnosti v naš zavod. Program “Aktivni v Zacera” je zasnovan z namenom spodbujanja aktivnega sodelovanja naših uporabnikov pri ustvarjanju pozitivnih sprememb v naši skupnosti.   Kaj je Program “Aktivni v Zacera”?…

Uporabnik in upravičenost do osebne asistence

Uporabnik je vsak posameznik, ki želi in potrebuje osebno asistenco. Po prejetju odločbe o pravici do osebne asistence, ki jo izda pristojni center za socialno delo,  sam izbere izvajalca osebne asistence in se dogovori o pričetku izvajanja osebne asistence. Izvajalec osebne asistence mu poda prve informacije o načinu delovanja programa pri izvajalcu, o postopkih pridobitve osebnih…

Zavod ZACERA

Zaposlitev

Osebni asistenti so srčne osebe, ki opravljajo storitve osebne asistence oseb s posebnimi potrebami oziroma z gibalno oviranimi na domu. Po Zakonu o osebni asistenci je to oseba, ki:   je polnoletna je poslovno sposobna iz kazenske evidence izhaja, da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oz. diskriminatornega ravnanja zaradi invalidnosti…

Komunikacijski dodatek

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluho-slepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči za: uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec ali denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju…

Osebna asistenca

Osebna asistenca je storitev, s katero v vsakdanjem življenju pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, da živijo kakovostno in prijetno življenje. Osebna asistenca je v veljavi od 1.1.2019 z Zakonom o osebni asistenci in je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjih življenjskih opravilih, bodisi zaradi dolgotrajnih telesnih okvar, bolezni, poškodb, duševnih, intelektualnih ali senzoričnih…

O zavodu ZACERA

      ZACERA  je neprofitna organizacija za potrebe izvajanja osebne asistence in drugih socialnih programov, ki je bila ustanovljen leta 2019 z vizijo povezovanja ljudi v vzajemno podporo in sodelovanjem pri boljšem in dostojnem življenju. Naš zavod že od ustanovitve uspešno deluje na področju socialnega varstva in osebne asistence po celi Sloveniji. Naša ekipa…

Vsi smo eno

Domov

Zavod ZACERA – Zavod za celostni razvoj človeka in samostojno življenje je neprofitna organizacija za potrebe izvajanja osebne asistence in drugih socialnih programov, ki je bil ustanovljen leta 2019 z vizijo povezovanja ljudi v vzajemno podporo in sodelovanjem pri boljšem in dostojnem življenju. Naš zavod deluje uspešno na področju socialnega varstva in osebne asistence od leta…